ទីស្នាក់ការកណ្តាល៖ ផ្ទះលេខ 44, ផ្លូវត្រឹនហុងដាវ, ភូមិ 3, ទីប្រជុំជនសារ៉ាយ, ស្រុកតឹនហុង, ខេត្តដុងថាប។

HOTLINE: Mrs Nở 081 67 67 880 - Mr Tuấn 0949 601 923

កាតាឡុកផលិតផល

បច្ចេកវិទ្យាថង់រលាស់

កាហ្វេខ្វះចន្លោះ

កាហ្វេខ្វះចន្លោះ

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកពោត

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកពោត

 ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកម្សៅថ្ម

ម៉ាស៊ីនប៉ូមយកម្សៅថ្ម

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចគ្មានជាតិស្ករ

ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចគ្មានជាតិស្ករ

ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លាស្ទិច

ម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លាស្ទិច


សមិទ្ធផល