44, Tran Hung Dao Str, hamlet 3, Sa Rai Town, Tan Hong District, Dong Thap Province, Vietnam

HOTLINE: Mr Tuấn 0949 601 923 - Mss Nở 081 67 67 880

Cement ship unloader installed on Barge

Cement ship unloader installed on Barge

 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM MÁY HÚT XI MĂNG LẮP ĐẶT TRÊN XÀ LAN
     
 
     
 
     
VIDEO SẢN PHẨM 

 
 
NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM 

Goal Achievement